Kinh Chao Qui Khach

 

N THAM QUAN CHO XOAY PHU QUC

 

 

    - C s Cho Xoay Phu Quc cach Thi Trn Dng ng 4,5 km (ng Dng ng Bc ao ) thuc p Cy Thng, xa Ca Dng, huyn Phu Quc, tinh Kin Giang - T : 077.982 088.

    - ia chi tai Thi xa Rach Gia : s 75/39/16 Quang Trung, Phng Vinh Quang, thi xa Rach Gia, tinh Kin Giang.

 

    - in thoai : 077.873 573 - D : 0918.565 113 - 0918.123 494

      - C s c xy dng u nm 2002 trn din tich 8.000 m2 c phn thanh 11 khu khac nhau :

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

11.

Khu th nht 

Khu th hai

Khu th ba

Khu th t

Khu th nm

Khu th sau

Khu th bay

Khu th tam

Khu th chin

Khu th mi

Khu th mi mt

: Khu tuyn chon cho nho, cho ln.

: Khu vc cho t 2 - 3 thang tui.

: Khu vc cho t 3 - 4 thang tui.

: Khu vc cho la.

: Khu vc cho sinh san.

: Khu vc nui hoang da.

: Khu vc phi ging.

: Khu vc iu tri bnh.

: Khu vc cho ging mau en.

: Khu vc cho ging mau vang.

: Khu vực nghĩa ịa dnh cho ch.

    - Khi vao tham quan, quy khach se co dip chng kin i sng hoang da, nhng c tinh ... thc s cua Cho xoay Phu Quc.

    - C s Cho xoay Phu Quc se c gng lam ht sc minh phuc vu quy khach.

 

C S CHO XOAY PHU QUC

 

     
     

  

 

     

 

 

Số lượt truy cập

 

   

http://www.choxoaylungphuquoc.com.vn \\//\\//\// http://www.choxoayphuquoc.com.vn \\//\\//\// http://www.choxoayphuquoc.com

C s : p Cy Thng, xa Ca Dng, huyn Phu Quc, tinh Kin Giang - in thoai : 077.982 088

Chi nhanh : 75/39/16 Quang Trung, Phng Vinh Quang, thi xa Rach Gia, tinh Kin Giang

in thoai : 077.873 573 - 0918.565 113 - 0918.123 494